Гінекологічна патологія: Атлас. Запорожан В. М.

Гінекологічна патологія: Атлас - Запорожан В. М.
У навчальному посібнику систематизовано патогенетичні, клінічні, імуноцито-хімічні та гістологічні відомості з гінекологічної патології. Атлас може бути корисним для гінекологів, патогістологів, патофізіологів, імуногістохіміків, викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Розділ 1. ВУЛЬВА

Розділ 2. ПІХВА

Розділ 3. ШИЙКА МАТКИ

Розділ 4. ТІЛО МАТКИ. ЕНДОМЕТРІЙ

Розділ 5. МЕЗЕНХІМАЛЬНІ ПУХЛИНИ МАТКИ

Розділ 6. ЕНДОМЕТРІОЗ І АДЕНОМІОЗ

Розділ 7. МАТКОВІ ТРУБИ І ШИРОКА ЗВ’ЯЗКА

Розділ 8. ЯЄЧНИК

Розділ 9. ПЛАЦЕНТА

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ