Біологія і екологія (рівень стандарту). 11 клас - В. І . Соболь.

Біологія і екологія (рівень стандарту). 11 клас - В. І . Соболь.
Ця книжка є продовженням підручника «Біологія і екологія (рівень стандарту)» для 10 класу. Ви зрозумієте необхідність пізнання живої природи, її найзагальніші закономірності функціонування та збереження за умов екологічної кризи. Зміст підручника ґрунтується на засадах продуктивного вивчення біології із застосуванням компетентнісного підходу. Книжка допоможе вам не лише в здобутті теоретичних знань, а й у продуктивній і творчій діяльності та формуванні ставлення до навколишнього світу.

Тема 5. Адаптації

§ 1. Адаптація Як Загальна Властивість Біосистем

§ 2. Загальні Закономірності Формування Адаптацій

§ 3. Формування Адаптацій На Молекулярному Та Клітинному Рівнях Організації

§ 4. Поняття Про Екологічно Пластичні Та Екологічно Непластичні Види

§ 5. Життєві Форми Рослин І Тварин Як Адаптації До Середовища Мешкання

§ 6. Екологічна Ніша

§ 7. Поняття Про Спряжену Еволюцію Та Коадаптацію

§ 8. Середовище Існування

§ 9. Водне Середовище Існування

§ 10. Наземно-Повітряне Середовище Існування

§ 11. Способи Терморегуляції Організмів

§ 12. Ґрунтове Середовище Існування

§ 13. Симбіоз Та Його Форми/a>

§ 14. Організм Як Середовище Мешкання

§ 15. Паразитизм Та Його Поширення

§ 16. Форми Та Роль Паразитизму В Природі

§ 17. Адаптації Паразитів Та Їх Хазяїв

§ 18. Адаптивні Біологічні Ритми

Узагальнення теми 5. Адаптації

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя

§ 19. Науки, Що Вивчають Здоров'я Людини

§ 20. Здоровий Спосіб Життя, Принципи Й Складові

§ 21. Статева Культура Й Безпека Життя Людини

§ 22. Негативний Вплив Алкоголю На Здоров'я Людини

§ 23. Негативний Вплив Куріння На Здоров'я Людини

§ 24. Негативний Вплив Наркотиків На Здоров'я Людини

§ 25. Вплив Стресових Чинників На Організм Людини

§ 26. Вплив Навколишнього Середовища На Здоров'я Людини

§ 27. Імунна Система Людини, Особливості Її Функціонування

§ 28. Імунокорекція. Імунотерапія

§ 29. Профілактика Захворювань Людини. Неінфекційні Захворювання

§ 30. Профілактика Інфекційних Захворювань

§ 31. Профілактика Інвазійних Захворювань

§ 32. Профілактика Захворювань, Що Передаються Статевим Шляхом

Узагальнення теми 6. Біологічні Основи Здорового Способу Життя

Тема 7. Екологія

§ 33. Предмет Вивичення Екології, Її Завдання Та Методи

§ 34. Екологічні Зв'язки. Екологічні Закони

§ 35. Екологічні Чинники Та Їхня Класифікація

§ 36. Закономірності Впливу Екологічних Чинників На Організми Та Їхні Угруповання

§ 37. Популяції. Класивікація Популяцій

§ 38. Популяції, Їх Характеристика

§ 39. Екосистемологія. Екосистеми, Їх Структурна Організація

§ 40. Екосистеми, Їх Властивості Та Характеристики

§ 41. Екологічні Сукцесії Як Процеси Саморозвитку Екосистем

§ 42. Агроекосистеми, Особливості структури Й Функціонування

§ 43. Біосфера Як глобальна Екосистема, Її Структура Та Межі

§ 44. Біогеохімічні Цикли Як Необхідна Умова Існування Біосфери

§ 45. Вчення В. І. Вернадського Про Біосферу Та Ноосферу

Узагальнення теми 7. Екологія

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування

§ 46. Сучасні Екологічні Проблеми У Світі Та В Україні

§ 47. Види Забруднення,Їхні Наслідки Для Екосистем

§ 48. Антропічний Вплив На Атмосферу

§ 49. Антропічний Вплив На Гідросферу

§ 50. Антропічний Вплив На Ґрунти

§ 51. Антропічний Вплив На Біорізноманіття

§ 52. Екологічна Політика В Україні

§ 53. Червона Книга Та Чорний Список Видів Тварин. Зелена Книга України

§ 54. Концепція Сталого Розвитку Та Її Значення

Узагальнення теми 8. Сталий Розвиток Та Раціональне Природокористування

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у селекції, медицині та біотехнології

§ 55. Застосування Результатів Біологічних Досліджень У Селекції

§ 56. Сучасні Методи Селекції Тварин, Рослин І Мікроорганізмів

§ 57. Вчення М. І. Вавилова Про Центри Різноманітності Та Походження Культурних Рослин

§ 58. Застосування Результатів Біологічних Досліджень У Медицині

§ 59. Досягнення Трансплантологи, Репродуктивної Медицини Та Донорства

§ 60. Генна Інженерія В Медицині. Досягнення Регенеративної Медицини Та Онкології

§ 61. Біоетичні Проблеми Сучасної Медицини

§ 62. Застосування Результатів Біологічних Досліджень У Біотехнології

§ 63. Застосування Досягнень Молекулярної Генетики, Молекулярної Біології Та Біохімії У Біотехнології

§ 64. Поняття Про Біологічну Небезпеку Та Біологічну Безпеку

Узагальнення теми 9. Застосування Результатів Біологічних Досліджень У Селекції, Медицині Та Біотехнології